Weblinks
 Information
 Visitors
 Shareholders
Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 - Friday, July 18, 2014


 
Đại hội cổ đông thường niên Năm 2013 - Saturday, October 05, 2013
 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - Wednesday, April 18, 2012


Ban chủ tịch


Tiếp đoán Đại Biểu


Ban thư kýChủ tịch phát biểu


Đại biểu


Đại biểu phát biểu ý kiến

 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2009 - Wednesday, November 09, 2011


Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đồng Thuận (DTC) chính thức thành lập vào ngày

06/ 01/ 2009 với vốn điều lệ ban đầu 115 tỷ đồng, gồm các cổ đông chính:

1.Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Cường Thuận IDICO;

2.Công ty Phát Triển Đô Thị Và Khu Công Nghiệp Việt Nam (IDICO)


Địa chỉ trụ sở chính của công ty tại số:

168T, Ql1, Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.